JobThai
บริษัท ชัยกร จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้าง ก่อสร้างถนน, คูระบายน้ำ
Benefits
มีประกันสังคม
zero position en
Contacts
บริษัท ชัยกร จำกัด
17/21 หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง 83000