บริษัท อโกรเมด จำกัด
ดำเนินธุรกิจในด้านเวชภัณฑ์ และอาหารเสริมสำหรับสัตว์
สวัสดิการ
  • - โบนัส
  • - เบี้ยขยัน
  • - ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อโกรเมด จำกัด
283-285 ถ.เพชรเกษม
Nong Khangphlu Nong Khaem Bangkok 10160