JobThai
บริษัท จัดหางาน วันทรีซิกตี้ จำกัด
วันทรีซิกตี้ เป็นส่วนหนึ่งของอินเทลลิเจนท์เอทกรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารงานบุคคลากรครบวงจร โดยมุ่งเน้นความเข้าใจความต้องการขององค์กรและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว บริการของเราครอบคลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแต่การสรรหา จัดจ้าง การจ่ายค่าตอบแทน กระบวนการทำงานของ วันทรีซิกตี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราจะหาคนที่เหมาะสมกับท่านทั้งด้าน ตำแหน่งงาน องค์กร และความต้องการเฉพาะธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรของท่านสามารถมุ่งเน้นที่ธุรกิจหลักโดยมี วันทรีซิกตี้ ดูแลด้านทรัพยากรบุคคลให้ การสรรหา : รวบรวมผู้สมัครงาน คัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้นทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบทัศนคติ ประเมินผลในทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ สอบถามบุคคลอ้างอิง เพื่อสรรหาผู้บุคลากรที่ตรงตามลักษณะงาน รวมทั้งติดตามผลหลังจากผู้สมัครไปเริ่มงานและมีบริการสรรหาบุคลากรทดแทนกรณีพนักงานลาออก การจัดจ้าง : ครอบคลุมทั้งแบบสัญญาจ้างและแบบชั่วคราว การดูแลเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน Outsource Service เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรของท่านในระยะยาวเราสามารถออกแบบคอร์สการฝึกอบรมให้ตรงตามสายอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพราะเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าบุคคลากรเป็นทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร
สวัสดิการ
สวัสดิการอื่นๆตามนโยบายบริษัท
ติดต่อ
บริษัท จัดหางาน วันทรีซิกตี้ จำกัด
318 อาคารเอเวอร์กรีนเพลส ห้อง 5 เอ ชั้น 5 ถนนพญาไท
Thanon Phetchaburi Ratchathewi Bangkok 10400
เว็บไซต์: http://www.one360.co.th
วิธีการเดินทาง
ฺBTS ราชเทวี