JobThai
บริษัท อะเบ๊าท์เซอร์วิส จำกัด
ดำเนินธุรกิจ บริการในด้านที่พักอาศัยมาเป็นระยะเวลา 20 ปี ในการบริหารจัดการ Executive Serviced Apartment ในนาม Civic Group ได้แก่ Civic Place / Civic Park และ Civic Horizon : www.civic.co.th รวมไปถึงการบริหารจัดการพื้นที่เช่า ณ อาคาร The Horizon Ekamai
Benefits
1. ยูนิฟอร์มสำหรับ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า พนักงานแม่บ้าน ช่างซ่อมบำรุง พนักงานการเงิน ของอาคาร Civic Park และ Civic Place 2. เซอร์วิสชาร์จ สำหรับพนักงานต้อนรับส่วนหน้า 3. อาหารกลางวันฟรีในวันเสาร์ 4. การปรับเงินเดือนประจำปี 5. โบนัส 6. วันหยุดประจำสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน 7. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 14 วันต่อปี
8. วันหยุดพักร้อนตั้งแต่ 6 วันขึ้นไป 9. ค่าล่วงเวลา 10.เช็คของขวัญในวันพิเศษต่างๆของพนักงาน เช่นวันเกิด วันแต่งงาน ....... 11. กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ของบริษัท ประจำปี 12. กิจกรรมพักผ่อน สันทนาการต่างจังหวัด ประจำปี 12. กิจกรรมอบรมพฤติกรรมพื้นฐาน 13. สนับสนุนค่าสอบวัดภาษาพนักงานกรณีผ่านตามเกณฑ์บริษัท ปรับเงินเดือนค่าภาษาเพิ่ม 1000 บาท (ทุกตำแหน่ง )
zero position en
Contacts
บริษัท อะเบ๊าท์เซอร์วิส จำกัด
8 อาคารเดอะฮอไรซอน ถ.สุขุมวิท 63 เอกมัย
Phra Khanong Nuea Vadhana Bangkok 10110