บริษัทหินโบราณ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการแปรรูปหิน รับติดตั้งหิน และ จำหน่ายหินทุกชนิด ดำเนินกิจการ มากว่า 30 ปี
Benefits
 • หอพักพนักงาน
 • เงินเบิกล่วงหน้า
 • เงินกู้ยืมไม่มีดอกเบื้ย
 • เงินช่วยงานศพ
 • งานบวช
 • งานแต่งงาน
 • รถรับส่งลูกพนักงานไปโรงเรียน
 • มีศูนย์เด็กเล็กสำหรับเลี้ยงลูกพนักงาน
 • ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
 • There are currently no positions available.
  Contacts
  บริษัท หินโบราณ จำกัด
  127 ม.1
  Mu Si Pak Chong Nakhon Ratchasima 30130