JobThai
Apex International Logistics Co., Ltd. ก่อตั้งเมื่อ ปี 2544 ดำเนินธรุกิจเกี่ยวกับให้บริการทางด้านการขนส่งทั้งทางเรือ และทางอากาศ โดยมีการวางแผนพัฒนาอย่างดี เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจการนำเข้าส่งออก โดยบริษัทได้ให้บริการแบบ One Stop Service ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดทำเอกสารต่างๆ ดูแลสต๊อกสินค้า ดำเนินการขนส่ง รวมถึงทางบริษัทฯ มีตัวแทนในต่างประเทศเกือบทั่วโลก จึงสามาถดูแลสินค้าได้ครบวงจร โดยสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างสูงสุด ดังนั้น Apex International Logistics Co., Ltd. จึงไม่เป็นเพียงตัวแทนการนำเข้าและส่งออกเท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นศูนย์บริการที่ให้ความพอใจกับลูกค้าทันทีที่เลือกมาใช้บริการของบริษัท
Benefits
1. ตามกฎหมายแรงงาน 2. โบนัสประจำปี 3. วันหยุดตามประเพณี 4. ค่าน้ำมัน (ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง) 5. ค่าโทรศัพท์ (ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง) เวลาทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30 น. - 17.30 น วันเสาร์ 08.30 น. - 12.00 น.
zero position en
Contacts
Apex International Logistics Co., Ltd.
41/5 ซอยสมประสงค์ 4 ถนนเพชรบุรี
Thanon Phaya Thai Ratchathewi Bangkok 10400