JobThai
บริษัท โคอิซูมิ ซังเงียว (ประเทศไทย) จำกัด
เปิดดำเนินการปีพศ.2538 ดำเนินธุรกิจส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไปประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก
Benefits
ประกันสังคม, วันหยุดไม่น้อยกว่าตามกม.กำหนด
zero position en
Contacts
บริษัท โคอิซูมิ ซังเงียว (ประเทศไทย) จำกัด
140/64 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ชั้น 26 ถ.สีลม
Si Lom Bang Rak Bangkok 10500