JobThai
บริษัท ไทย กึมนึง จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจประกอบการ ผลิต จำหน่าย ส่งออกชิ้นส่วนพลาสติก ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตแม่พิมพ์ ซ่อมแม่พิมพ์ โดยได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI)
Benefits
- ประกันสังคม - ยูนิฟอร์ม - โบนัส - เบี้ยขยัน - ค่าอาหาร
Contacts
บริษัท ไทย กึมนึง จำกัด
209/40 หมู่ 3
Bueng Si Racha Chon Buri 20230