JobThai
บริษัท วัฒนาพรสกรู (1991) จำกัด
โรงงานผลิตสกรู เพื่อจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมผลิต เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ ผู้ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้ Furniture และ งานก่อสร้าง ฯลฯ
Benefits
- เบี้ยขยัน - พักผ่อนประจำปี - ท่องเที่ยว - งานเลี้ยงสังสรรค์ - กีฬาสี - รางวัลทำงานมีประสิทธิภาพ - รางวัลครบรอบ 5 ปีการทำงาน - ทุนการศึกษาบุตร
Contacts
บริษัท วัฒนาพรสกรู (1991) จำกัด
22/4 หมู่ 4 ถนนเศรษฐกิจ
Na Di Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000