JobThai
เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูงและยังมุ่งเน้นการพัฒนาสำเนียงให้มีความใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา สามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเพื่อใช้ได้จริงในอนาคตโดยมีการฝึกอบรมให้ครูผู้สอนก่อนการสอน
Benefits
- โบนัส - ประกันสุขภาพ - ประกันสังคม - เงินสะสมพนักงาน - ชุดฟอร์ม - วันหยุดยาว
Contacts
โรงเรียนเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอาภาพัฒนา
38/5 หมู่ 11 ซอยบ้านนายเหรียญ ถนนบางบอน 3
Bang Bon Nuea Bang Bon Bangkok 10150