JobThai
บริษัท พร้อมมิตรขนส่ง จำกัด
บริษัท พร้อมมิตรขนส่ง จำกัด เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ การกระจายสินค้า การขนส่ง และงานคลังสินค้า
Benefits
ตามกฎหมายแรงงาน
zero position en
Contacts
บริษัท พร้อมมิตรขนส่ง จำกัด
535/79 ซอยเกษมสุข
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310