JobThai
บริษัท ขวานทองการทอ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจด้านสิ่งทอและส่งออกมาตั้งแต่ปี 2516 จนถึงปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ในเรื่องคุณภาพสินค้าเป็นอย่างดี
Benefits
- มีโบนัสประจำปี ขี้นอยู่กับผลกำไรของบริษัทฯ
zero position en
Contacts
บริษัท ขวานทองการทอ จำกัด
52/1 ซอย พระยาพิเรนทร์ ถนน เชื้อเพลิง
Thung Maha Mek Sathon Bangkok 10120