JobThai
บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด(โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา)
"โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา" เป็นรีสอร์ทสวย...ริมแม่น้ำป่าสัก บนอาณาบริเวณ 183 ไร่ โรงแรมในรูปลักษณ์การออกแบบสไตล์เรือนไทยประยุกต์กว่า 250 ห้อง เป็นสถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมอาทิ ประชุม-สัมมนา, Walk Rally รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ด้วย เปิดให้บริการมาแล้ว 17 ปี
Benefits
 • เซอร์วิสชาร์จประจำเดือน
 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • เยี่ยมไข้
 • พักร้อนประจำปี
 • วันหยุดประเพณี
 • เงินช่วยเหลืองานศพ
 • ชุดเครื่องแบบ - บ้านพักสำหรับหรับพนักงาน - อาหารกลางวัน
 • ปรับรายได้ประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี ฯลฯ
 • zero position en
  Contacts
  บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด(โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา)
  โรงแรม ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา 79 หมู่ 1
  Tha Khlo Kaeng Khoi Saraburi 18110