JobThai
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โขมพัสตร์
หจก โขมพัสตร์ เปิดดำเนินการธุรกิจสิ่งทอมาตั้งแต่ พ.ศ. 2491 ถือว่าธุรกิจครอบครัวเก่าแก่ และเป็นธุรกิจที่ครบวงจร จากการผลิตถึงการค้าปลีก สินค้าจะมีลักษณะเฉพาะตัว เน้นไปทางดิไซน์ โรงงานการตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหิน ส่วนสำนักงานใหญ่และสาขาการขายมีอยู่ 2 แห่งในกรุงเทพฯ
Benefits
ประกันสังคม ค่าครองชีพ ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการผ้าตัดเสื้อ
zero position en
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โขมพัสตร์
56-58 ถนนนเรศ 10500