บริษัท ไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ เป็นผู้นำในด้านระบบการติดตาม ตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนตามเวลาจริง (real time contamination monitoring system) และเครื่องวัดอนุภาคในอากาศและในของเหลว (airborne particle counters) ตลอดจนเครื่องตรวจสอบสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งที่ใช้ในห้องสะอาด(cleanroom)และห้องที่อยู่ในสภาพควบคุม (control room) ประกอบกิจการ ขาย ติดตั้ง ให้บริการสอบเทียบ ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง เครื่องนับอนุภาคและเครื่องมือวัดอื่นๆ
Benefits
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชึวิต
 • ประกันสังคม
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าเดินทาง (ขึ้นกับตำแหน่งงาน)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • Contacts
  Lighthouse Worldwide Solutions Co., Ltd.
  9/13 หมู่5 (นิคมอุตสาหกรรมรังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท)
  Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120
  See Map