ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องจักรงานโลหะทุกชนิด
Benefits
-เบี้ยขยัน -ท่องเที่ยวประจำปี -เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด -ประกันสังคม อื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด
Contacts
บริษัท ที.ที.แอล.เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็มส์ จำกัด
74/4 ม.19 ถ.นิมิตรใหม่
Lam Luk Ka Lam Luk Ka Pathum Thani 12150
See Map