JobThai
บริษัท อาร์ อาร์ แคปปิตอล จำกัด ให้บริการงาน บริหารหนี้ เร่งรัดหนี้สิน และ งานสืบทรัพย์บังคับคดี เรามีทีมงานที่มากประสบการณ์ ทำงานอย่างมีมาตรฐาน เรามีความตั้งใจ และ มุ่งมั่นให้ ต่อลูกค้าของบริษัท เพื่อให้ได้รับชำระหนี้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว และยังคำนึงถือภาพลักษณ์ที่ดีของลูกค้า และไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน บริษัทฯ ของเราได้รับความไว้วางใจ จากสถาบันการเงิน ชั้นนำ และ บริษัท /ห้าง/ ร้าน ให้เราเป็นผู้ดำเนินการ เร่งรัดหนี้สิน และ สืบทรัพย์ บังคับคดี กับลูกหนี้
Benefits
  • ตามกฏหมายกำหนด
  • Contacts
    บริษัท อาร์ อาร์ แคปปิตอล จำกัด
    988/15 (ติดแม็คโครรามอินทรา) ถนนรามอินทรา
    Khan Na Yao Khan Na Yao Bangkok 10230