JobThai
โรงเรียนดนตรีป๊อปอัพ
โรงเรียนสอนดนตรี เปิดสอนดนตรีตั้งแต่เด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป เปิดสอนวิชา เปียโน ขับร้อง กีตาร์ เครื่องดนตรีสมัยนิยมอื่นๆ ออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเด็กไทยปัจจุบัน และบุคคลทั่วไปให้สามารถเรียนดนตรีได้ ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ จบทางวิชาชีพดนตรีโดยตรง "โรงเรียนดนตรีป๊อปอัพ โรงเรียนดนตรีของทุกคน"
zero position en
Contacts
โรงเรียนดนตรีป๊อปอัพ
โครงการวงแหวนเซ็นเตอร์ 1/3-4 ซอยกาญจนาภิเษก 005 10160