ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์/ อาหาร/ เกษตร/ ยา/ สอบเทียบ
Benefits
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - โบนัส
  • - กองทุนประกันสังคม
  • - กองทุนทดแทน
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ยูนิฟอร์ม
  • - โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
  • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
1 Position
1. รับสมัครด่วน
Oct 13, 2019
เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ
pinlocation
Wang Thonglang, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
Contacts
361,361/1-4 ซอยลาดพร้าว 122 แยก25
Phlapphla Wang Thonglang Bangkok 10310
Tel.: 02-934-2381 ต่อ 503
Fax: 02-934-0661
Website: www.amarc.co.th
Directions
ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย) หรือ ซอยรามคำแหง 65 อาคาร AMARC สูง 5 ชั้น อยู่หน้าแยก 25