JobThai
บริษัท แมกซ์ซิส มีเดีย จำกัด
ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2548 ดำเนินธุรกิจหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 1. เป็นตัวแทนในการจัดงานทุกชนิด 2. บริการงานบันเทิงทุกประเภท 3. ซื้อ-ขาย สิ่งพิมพ์ทุกชนิด 4. ผลิต จำหน่ายสินค้าตัวอย่าง สินค้าของชำร่วย ของขวัญทุกประเภท 5. รับจ้างผลิตงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทุกชนิด 6. รับจ้างพิมพ์งาน สิ่งพิมพ์ทุกชนิด รับทำตรายาง 7. ซื้อขาย พิมพ์ สิ่งพิมพ์ทุกชนิดทั้งกระดาษและพลาสติกทุกชนิด แจกจ่ายหนังสือ
Benefits
1. ค่าเบี้ยขยัน 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงออกงานต่างจังหวัด 3. ค่า Setup งานต่างจังหวัด 4. มีชุดฟอร์มพนักงานแจก
zero position en
Contacts
บริษัท แมกซ์ซิส มีเดีย จำกัด
148/254-255 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์
Thepharak Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10270