JobThai
บริษัท เซ็คเตอร์ อีเลคทรอนิค จำกัด
บริษัท เซ็คเตอร์ อีเลคทรอนิค จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 หนึ่งในบริษัทที่ ดำเนินธุรกิจนำเข้ากลุ่มสินค้าไอที ประเภท ACCESSORIES มากกว่า 10 ปี โดยได้รับความ ไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายหลักจากสินค้ายี่ห้อดังหลายยี่ห้อ ได้แก่ MD TECH ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าประเภท MOUSE, KEYBOARD,WEBCAM, SPEAKER, CASE, RACK POWER SUPPLY และ UPS เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่ หลาย รวมทั้งได้รับการตอบรับจากผู้ใช้และผู้จำหน่ายเป็นอย่างดี ปัจจุบันทางบริษัทฯเอง ได้ส่งอีกหนึ่งสินค้าคุณภาพเข้าตลาดภายใต้ยี่ห้อ MD TECH ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เราได้พัฒนา และปรับปรุงให้สินค้ามีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองตามความต้องการของตลาด ณ ปัจจุบันโดยจะเน้นเรื่องของรูปลักษณการดีไซน์ ระสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในกลุ่มต่างๆได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งสินค้าเรายังได้รับมาตรฐานสากล ในราคาที่ยุติธรรมและย่อมเยา รวมถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิต หรือ มอก.1291-2545 จึงทำให้สินค้าของทางบริษัท ได้รับความนิยม และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
zero position en
Contacts
บริษัท เซ็คเตอร์ อีเลคทรอนิค จำกัด
212,214 ซอยลาดพร้าว 94 10310