JobThai
รับเหมาก่อสร้าง, ควบคุมงานก่อสร้าง, ออกแบบ
Benefits
- ค่าน้ำมันรถ,ทางด่วน - ค่าโทรศัพท์ - ประกันสังคม
zero position en
Contacts
บริษัท แอท ทู โฟร์ จำกัด
91 ซอยนาคนิวาส 11 ถนนนาคนิวาส
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10230
Directions
ลาดพร้าว 71 ซอยนาคนิวาส 11