JobThai
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
เป็นบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย (SCG) ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง (หลังคา ฝา ฝ้า พื้น อุปกรณ์ห้องน้ำ) รวมทั้งงานบริการเรื่องของบ้านแบบครบวงจร มีความประสงค์รับสมัครผู้สนใจ เพื่อสัมภาษณ์งานในตำแหน่งดังนี้
Benefits
บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างและสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมดังนี้ 1. ค่ารักษาพยาบาล บิดา , มารดา คู่สามี/ภรรยา บุตร 2. ค่าเช่าบ้าน (กรณีปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัด) 3. เครื่องแบบพนักงาน 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5. หลักสูตรอบรมพัฒนาคุณภาพวิชาชีพในสายงาน 6. โบนัสประจำปี 7. สถานที่ออกกำลังกาย เช่น ห้องฟิตเนส สนามเทนนิส สนามฟุตบอล โรงยิมแบดมินตัน ฯ 8. อื่นๆ ตามประกาศบริษัทฯ
zero position en
Contacts
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
สนญ.2 ชั้น4 เลขที่1 10800
Website: www.scg.co.th