JobThai
บริษัท จิรสิน เซอร์วิส จำกัด
บริษัท จิรสิน เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 รวมเวลาถึงปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 โดยประกอบธุรกิจทางด้านลักษณะงานบริการ subcontractor, outsources (Unskilled labor, Skilled Labor) ด้านจัดหาคนงาน และพนักงานประจำบริษัท,พนักงานขับรถโฟคลิฟท์,แม่บ้านทำความสะอาด,พนักงานประจำสำนักงาน และพนักงานประจำคลังสินค้า โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เขตมีนบุรี สำนักงานย่อยตั้งอยู่ เขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง-ชลบุรี เขตนิคมอุตสาหกรรมในโซนภาคกลาง เช่น จังหวัดสมุทรปราการ โซนภาคตะวันออก จังหวัดระยอง,ชลบุรี โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น บริษัทต่างๆ ที่ บริษัท จิรสิน เซอร์วิส จำกัด ที่ให้บริการอยู่ ได้แก่ - บริษัท ฟรีแลนด์คัมพิน่าประเทศไทย จำกัด (สมุทรปราการ) - บริษัท ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเซส จำกัด (สมุทรปราการ) - บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (สมุทรปราการ) - บริษัท บางกอกแฮม โปรดักส์ซัพพลาย จำกัด (สมุทรปราการ) - บริษัท ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเซส จำกัด (นครราชสีมา) - บริษัท เคดีไอ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (ระยอง) ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เพื่อรองรับการขยายงานและการเติบโตก้าวหน้าของบริษัทฯ ***มาร่วมเป็นส่วนสำคัญในทีมงาน เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากร***
Benefits
- ปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสตามผลงานและผลประกอบการ - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าน้ำมัน, ค่าเดินทาง - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - การฝึกอบรม - ยูนิฟอร์ม - สวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน
zero position en
Contacts
บริษัท จิรสิน เซอร์วิส จำกัด
44/10 ซอยนิมิตใหม่ 12 ถนนนิมิตใหม่
Sai Kong Din Khlong Sam Wa Bangkok 10510