ดำเนินธุรกิจ ผลิต และจำหน่ายพรม รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศเปิดดำเนินการมากว่าครึ่งศตวรรษ ซึ่งมีโชว์รูมจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นผลิตภัณฑ์พรมปูพื้นที่มีคุณภาพสูง
Benefits
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัส
 • - เบิกค่ารักษาพยาบาล
 • - ของเยี่ยมไข้
 • - สหกรณ์ออมทรัพย์
 • - เงินช่วยฌาปนกิจ (บิดา/มารดา/บุตร/คู่สมรส)
 • - ประกันชีวิต
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ชุดฟอร์ม
 • - เบี้ยขยัน
 • - กีฬาสี/งานเลี้ยงประจำปี
 • - รถรับส่ง
 • - ทุนการศึกษาบุตร
 • - รางวัลพนักงานรักษาวินัยและเวลาทำงานดีเด่น
 • - อื่นๆตามกฏหมายกำหนด
Contacts
TCM Corporation Public Company Limited
238 ถ.วิภาวดีรังสิต
Sanam Bin Don Mueang Bangkok 10210
Tel.: 02-533-6393-6400 ต่อ 2201 หรือ 086-341-3261
See Map