JobThai
บริการจัดส่งวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้กับกลุ่มธุรกิจประเภทฟู้ดเซอร์วิส เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ร้านอาหารภัตตาคาร โรงแรม สวนสนุก ฯลฯ
- ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - ค่าล่วงเวลา - ชุดยูนิฟอร์ม - วันหยุดตามประเพณี - วันลาพักผ่อน 6 วัน/ปี - วันลากิจ 7วัน/ปี ใช้สิทธิได้เมื่อผ่านทดลองงาน - ปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน) - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ) - ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
zero position en
บริษัท ฟู้ดวิลล์ จำกัด
1-2 ก, 350/1-2
Khu Khot Lam Luk Ka Pathum Thani 12130