JobThai
SIAM SAMSUNG LIFE INSURANCE
การเงิน การวางแผนลงทุน
Benefits
•กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ •สวัสดิการประกันสุขภาพและตรวจสุขภาพประจำปี •หลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่ •การอบรมนอกสถานที่ •โอกาสในการเดินทางไปอบรมและดูงานที่บริษัท Samsung Life ประเทศเกาหลีใต้ รวมถึงการประชุมและการสัมมนาในต่างประเทศ •ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น เงินเดือนประจำ, เงินประจำตำแหน่ง, ค่าครองชีพ, โบนัสประจำปี, Incentive, ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ •การจัดงานสังสรรค์และกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน เช่น งานปีใหม่, งานกีฬาสีประจำปี, งานทำบุญใหญ่ครบรอบปี, ของขวัญวันเกิด, สถานที่เล่นกีฬา ฯลฯ •เงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส, กรณีพนักงานประสบภัย, งานศพ •เงินกู้ฉุกเฉิน •และอื่น ๆ
zero position en
Contacts
SIAM SAMSUNG LIFE INSURANCE
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 10 ถนนสีลม
Suriyawong Bang Rak Bangkok 10500