JobThai
นับเป็นเวลากว่า 30 ปี ที่กลุ่มบริษัทวินสันได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ในการเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการครอบคลุมอย่างครบวงจรในธุรกิจการพิมพ์สกรีน จากแนวความคิด "สินค้าคุณภาพ เพื่อผลงานคุณภาพของลูกค้า" เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ การเป็นหนึ่งในบริษัทระดับแนวหน้าของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์สกรีน เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่น และตั้งใจของกลุ่มผู้บริหาร นอกจากนี้ยังได้รับแรงสนับสนุน สำคัญจากกลุ่มพนักงานโดยให้ความร่วมมือ ในการทำงาน และตั้งใจให้บริการด้วยความจริงใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท คือ "ความพึงพอใจของลูกค้า" เป็นสำคัญ
Benefits
- เงินเดือนประจำ - โบนัสประจำปี - ประกันสังคม - ชุดฟอร์มพนักงาน
Contacts
บริษัท วินสันสกรีน จำกัด
242 ซอยพระราม 2 ซอย 50
Samae Dam Bang Khun Thian Bangkok 10150