บริษัทไทยอีโคโนโลยี ประเทศไทย เป็นบริษัท สาขาของบริษัท เจแปนอีโคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น ที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ JE-MAX ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้เครื่องยนต์และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ และผลิตผลิตภัณฑ์ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากศาสาตราจารย์ K.SATO แห่ง 'University of Tokushima"ประเทศญี่ปุ่น บริษัทต้องการรับบุคคลากรที่รักความท้าทายและความก้าวหน้า เพื่อรองรับการขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ
รับสมัครตำแหน่ง Sale Executive
Benefits
  • ประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น ค่าเบี้ยขยัน โบนัส อื่นๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไทยอีโคโนโลยี่ จำกัด
2 อาคารพรีม่าสาทร ชั้น 4 ห้อง8406 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 10200
See Map