JobThai
Mintech Enterprises Co., Ltd
Mintech Enterprises Co., Ltd ตั้งอยู่เขตส่งออกนิคมอุสหกรรมบางปู ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและประกอบหมวกกีฬากันกระแทกและหมวกนิรภัยสำหรับใช้เล่นกีฬา
Benefits
1.เบี้ยขยัน 2.โบนัสประจำปี 3.ชุดยูนิฟอร์ม 4.รถรับสงพนักงาน 5.ค่าล่วงเวลา 6.ลากิจพิเศษ 7.ลาพักร้อน
8.งานเลี้ยงประจำปี 9.ท่องเที่ยวประจำปี 10.เงินช่วยสวัสดิการต่างๆ 11.อื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด
zero position en
Contacts
Mintech Enterprises Co., Ltd
729 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู เขตส่งออก
Phraek Sa Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280