JobThai
Mintech Enterprises Co., Ltd
Mintech Enterprises Co., Ltd ตั้งอยู่เขตส่งออกนิคมอุสหกรรมบางปู ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและประกอบหมวกกีฬากันกระแทกและหมวกนิรภัยสำหรับใช้เล่นกีฬา
สวัสดิการ
1.เบี้ยขยัน 2.โบนัสประจำปี 3.ชุดยูนิฟอร์ม 4.รถรับสงพนักงาน 5.ค่าล่วงเวลา 6.ลากิจพิเศษ 7.ลาพักร้อน 8.งานเลี้ยงประจำปี 9.ท่องเที่ยวประจำปี 10.เงินช่วยสวัสดิการต่างๆ 11.อื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด
zero position en
ติดต่อ
Mintech Enterprises Co., Ltd
729 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู เขตส่งออก 10280