JobThai
บริษัท 71 อินเตอร์สแกน จำกัด
ดำเนินงานมาแล้วกว่า 40 ปี เป็นบริษัทจัดทำแม่พิมพ์แบบครบวงจรสำหรับงานพิมพ์ออฟเซ็ทให้กับงานพิมพ์ต่าง ๆ บริษัทได้เริ่มต้นจากการทำงานแผ่นพับ โบรชัวร์ และงานทั่วไป จนมีชื่อเสียงและเป็นที่ไว้วางใจในกลุ่มลูกค้า จนได้รับทำงานที่มีคุณภาพสูง เช่น งานแค๊ตตาล็อกสินค้า หรืองานนิตยสารชั้นนำภายในประเทศ นอกจากตลาดภายในประเทศแล้ว ทางบริษัทยังคงขยายกลุ่มลูกค้าไปยังตลาดต่างประเทศ ได้แก่กลุ่มลูกค้าสำนักพิมพ์ในแถบยุโรป ประเทศ อังกฤษ, สวีเดน และ ฝรั่งเศส โดยการทำงานของบริษัทได้เน้นถึงการควบคุมคุณภาพของการทำงานตั้งแต่วัตถุดิบจนไปถึงขั้นตอนการผลิตงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า เพื่อท้ายสุดให้งานพิมพ์ที่ออกมานั้นมีความสวยงามและสมบรูณ์แบบที่สุด
Benefits
- ประกันสังคม - พักร้อน - โบนัส
zero position en
Contacts
บริษัท 71 อินเตอร์สแกน จำกัด
200/15-21,200/34-35 ถ.นเรศ
Si Phraya Bang Rak Bangkok 10500
Directions
บริษัทอยู่ใกล้กับเขตบางรักและ สน.บางรัก อยู่ถนนนเรศ