ผลิตภัณฑ์เด็กอ่อนประเภทขวดนมและจุกนม ตราสินค้า "Pigeon" เปิดดำเนินงานกว่า 20 ปี
We are a leading manufacturer of baby products, a BOI promoted company, located on Theparak Road, Samutprakarn. Due to our expansion, we are urgently looking for suitable candidates for the position of :
สวัสดิการ
 • 1.โบนัสตามผลประกอบการ
 • 2.ค่าล่วงเวลา
 • 3.ค่าอาหาร 700 บาท/เดือน
 • 4.เบี้ยขยันตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนดโดยไม่ต้องผ่านทดลองงาน
 • 5.รถรับ-ส่ง เส้นทางที่บริษัทกำหนด
 • 6.ทำงานจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นเสาร์ที่กำหนดเป็นวันปฎิบัติงาน
 • 7.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 8.ค่ารักษาพยาบาล (กรณีคนไข้นอก) รวมค่าทำฟัน 6,000 บาท/ปี (หากไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมดสามารถโอนสิทธิ์ให้บิดา-มารดา หรือสามี/ภรรยา และบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ โดยต้องเป็นค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น และค่าทำฟันไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้)
 • 9.ประกันสุขภาพหมู่ (กรณีคนไข้ใน) ประกอบด้วย
 • 9.1 ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 16,000 บาท/ครั้ง
 • 9.2 ค่าผ่าตัด (ตามจริง) ไม่เกิน 22,000 บาท/ครั้ง
 • 9.3 ค่าห้อง-ค่าอาหาร ไม่เกิน 1,300 บาท/วัน
 • 9.4 ค่าห้อง ICU ไม่เกิน 2,600 บาท/วัน
 • 9.5 อุบัติเหตุฉุกเฉิน 3,200 บาท/ครั้ง
 • 10.ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ ทุนประกัน 100,000 บาท
 • 11.เงินรางวัลอายุงาน 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี
 • 12.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5% (หลังผ่านทดลองงาน)
 • 13.ท่องเที่ยวกลางปี
 • 14.จัดเลี้ยงปีใหม่
 • 15.จับรางวัลของขวัญงานปีใหม่
 • 16.ชุดยูนิฟอร์ม
 • 17.การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
1 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
Warehouse Supervisor
pinlocation
Bang Sao Thong, Samut Prakan
salary icon
ไม่ระบุ
ติดต่อ
944 หมู่ 15
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan 10570
โทรศัพท์: 02-313-1360
แฟกซ์: 02-313-1361
วิธีการเดินทาง
1.รถเมล์สาย 132 , 2.รถตู้สายเคหะบางพลี , 3.รถตู้สายเทพารักษ์ , 4.รถสองแถวรอบเคหะบางพลี
ใช้งานแผนที่