JobThai
บริษัท จีนอส อินโนเวชั่น เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจ ด้านการปรับอากาศ และ ทำความเย็น ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ จัดจำหน่าย / ติดตั้ง เครื่องทำน้ำเย็น (Water chiller), เครื่องทำสารเคมีเย็น (Brine chiller), อะไหล่เครื่องทำน้ำเย็น (Spare part and component), เป็นตัวแทนขาย ระบบปรับอากาศแบบ VRF ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ YORK ในภาคตะวันออก, รับตรวจสอบ / ออกหนังสือรับรองความปลอดภัยการทำความเย็นของระบบแอมโมเนีย และ เป็นที่ปรึกษา การประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องทำน้ำเย็น และ ระบบปรับอากาศ ปัจจุบันบริษัทมีการขยายธุรกิจ มีความต้องการ รับสมัครงานในตำแหน่งดังนี้
Benefits
- ชุดยูนิฟอร์ม - ค่าเช่าบ้าน (บางตำแหน่ง) - เบี้ยขยัน - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - เบี้ยเลี้ยง ทำงานต่างจังหวัด - ค่าล่วงเวลา - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัสประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี - ได้รับสิทธิ์หยุดพักผ่อนในวันเกิด
Contacts
Genos Innovation Service Co., Ltd.
8/88 หมู่ 4
Taphong Mueang Rayong Rayong 21000