JobThai
HbI Manufacturing ( Thailand ) Ltd.
เป็นบริษัทฯชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินการผลิตชุดชั้นในส่งออกนอก 100% มียอดขายที่เป็นอันดับ 1 ในการการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม
Benefits
1. เงินเดือน พร้อมค่าความสามารถทางฝีมือ 2. ค่าเบี้ยขยัน 3. รถรับ-ส่ง 4. ประกันสังคม 5. ประกันชีวิตกลุ่ม 6. ชุดยูนิฟอร์ม 7. โบนัส 8. ค่าอาหาร
zero position en
Contacts
HbI Manufacturing ( Thailand ) Ltd.
700/413 หมู่ 1 20160