บริษัท เซ จุง ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปีพ.ศ.2547 ดำเนินธุรกิจตัวแทนนายหน้าขนส่งสินค้าระหว่างสายการเดินเรือระหว่างประเทศ กับผู้ส่งออก บริษัทแม่ตั้งอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ และมีสาขามากมาย เช่น ประเทศอเมริกา , จีน , ฮ่องกง , เวียดนาม เป็นต้น บริษัทมีให้บริการดังนี้
-Import & Export Sea
-Import & Export Air
-Transportation
-Custom Clearance, Documentation & Warehousing Service
Benefits
  • ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เซ จุง ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
75/31 อาคารริชมอนด์ ออฟฟิต ชั้น 12 ซ.สุขุมวิท 26 ถ.สุขุมวิท
Khlong Tan Khlong Toei Bangkok 10110