ผลิต จำหน่ายและบริการซ่อมบำรุง หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
สวัสดิการ
1. เบี้ยขยันสูงสุด 1200 บาทต่อเดือน 2. ค่าอาหารกลางวัน 40 บาทต่อวัน 3. ค่าอาหาร ช่วงOT 30 บาท 4. เงินช่วยค่าเทอมบุตรปีละ 2 ครั้ง 5. โบนัสประจำปี 6.รถรับ - ส่ง พนักงาน 7.ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน 8.สวัสดิการอื่นๆตามกฎหมาย
ติดต่อ
บริษัท เอเซีย ทราโฟ จำกัด
88/99 หมู่ 12 ซอยสุนทรวิภาค ถนนบางพลี-ตำหรุ
Bang Pla Bang Phli Samut Prakan 10540
เว็บไซต์: www.asiatrafo.co.th
วิธีการเดินทาง
โครงการ สุวรรณบุตร ซ.สุนทรวิภาค
ใช้งานแผนที่