JobThai
บริษัท ไทยโฮมฟู้ด จำกัด
ประกอบธุรกิจขายส่งอาหาร,ขายปลีกอาหาร,เครื่องดื่ม,สถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
Benefits
1. สิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน สิทธิประโยชน์ประกันสังคม 2. เงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3. โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท) 4. สวัสดิการอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด
zero position en
Contacts
บริษัท ไทยโฮมฟู้ด จำกัด
259/320 ชั้น 3 ซอยปรีดีพนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์)
Phra Khanong Nuea Vadhana Bangkok 10110