บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด
Extend IT Resource Co., Ltd has been established on 1 November 2005 by a professional group of Engineering Architectures and Technology, who have an experience more than 20 years to support a construction and other facilities. Nowadays Information Technology and Telecommunication has been required a state-of-the-art of infrastructures to be encouraged customer business success. Extend IT Resource Co., Ltd provides a full of range of services such as domain expert consulting, system integration service and professional resource service and others of related support Information Technology and Telecommunications.
ติดต่อ
บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด
เลขที่ 252/237 ชั้น 3 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร B ถนน รัชดาภิเษก
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310
เว็บไซต์: http://www.extend-it-resource.com
ใช้งานแผนที่