JobThai
บริษัท สหขนส่ง เลย-อุดร จำกัด
เริ่มแรกบริษัทได้เริ่มก่อตัวขึ้นที่จังหวัดเลยเป็นสาขาแรก และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร(อุรุพงษ์)ซึ่งได้รับขนส่งสินค้าจากกรุงเทพไปจังหวัดเลยอำเภอวังสะพุงและอำเภอชุมแพเป็นแห่งแรก รวมก่อตั้งมาได้ 30 ปี ซึ่งต่อมาไม่นานทางบริษัทเราก็ได้เปิดสาขาใหม่ในจังหวัดอุดรธานีเป็นสาขาที่ 2จังหวัดหนองบัวลำภูสาขาที่ 3 จังหวัดหนองคายสาขาที่ 4 จังหวัดชัยภูมิสาขาที่ 5 และต่อมาอีกไม่นานบริษัทได้ขยายและเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ถนนบางแวก ศูนย์รวมขนส่งสินค้าศูนย์ 1 (ระหว่างถนนกาญจนาภิเษกสามารถทะลุไปสายสอง) บนพื้นที่ส่วนบุคคล มานานกว่า 17 ปีแล้ว บริษัทรับขนส่งสินค้าทุกประเภท (ยกเว้นสินค้าผิดกฏหมาย) ทั้งงานย่อยและงานเหมา
zero position en
Contacts
บริษัท สหขนส่ง เลย-อุดร จำกัด
435 ถนนบางแวก ศูนย์รวมขนส่ง 1
Bang Phai Bang Khae Bangkok 10160