JobThai
May 24, 2022

เทเลเซลล์ (Telesales) / ขายประกันสุขภาพ ประจำออฟฟิศย่านบางพลัด

pin locationLocation
pin location

Bang Phlat, Bangkok

salary iconSalary
salary icon12,000 + เบี้ยขยัน 2,000 + ได้จากคอมมิชชั่น+++
number of positions iconVacancies
number of positions icon10 อัตรา
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) คือบริษัทประกันวินาศภัยอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ด้วยมูลค่าเบื้ยประกันภัยรับในปี 2556 ที่สูงถึง 33,983.11 ล้านบาท และครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่ 22 เเละปีที่ 74 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย “ความเป็นธรรม คือนโยบาย” และดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล โปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัยมาที่สั่งสมอย่างยาวนาน โดยบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประกันภัย ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงเครือข่ายสินไหมทั่วประเทศให้แข็งแกร่ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดส่งเสริมหลักประกันของคนไทยให้มั่นคงอย่างยั่งยืน
Benefits
สวัสดิการ - ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน - สวัสดิการเงินกู้ - ค่ารักษาพยาบาล - ค่าคลอดบุตร - สวัสดิการงานศพ - ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(PA) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการอื่น ๆ - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด - วิริยะฯ คลินิก - ค่าพาหนะ (เฉพาะตำเเหน่งงาน) - ค่าทำงานต่างจังหวัด (เฉพาะตำเเหน่งงาน) - เบี้ยเลี้ยง (เฉพาะตำเเหน่งงาน) - ค่าเช่าที่พัก (โรงแรม) (เฉพาะตำเเหน่งงาน) - ค่าเช่าที่พัก (ค่าเช่าบ้าน) - เงินประจำตำแหน่ง (เฉพาะตำเเหน่งงาน) - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ - ค่าปฏิบัติงานพิเศษของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ - ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (เฉพาะตำเเหน่งงาน)
Contacts
คุณอัฐวุฒิ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
84/1 อาคารวิริยะพันธุ์โฮลดิ้งส์ ชั้น12บี ถนนจรัญสนิทวงศ์
Bang Phlat Bang Phlat Bangkok 10700
LINE ID: @hrdirect
Directions
MRT สิรินธร ทางออก 3D ทางออกจะอยู่ตรงข้ามกับธนาคารออมสิน (จุดสังเกต เเท่นบูชาพระพิฆเนศ) เดินจาก MRT มา 400 เมตร จะพบกับอาคาร วิริยะพันธ์ุ โฮลดิ้งส์
Other positions at this company