รับสมัครด่วน
Oct 26, 2021

เจ้าหน้าที่ขายสื่อระดับประถมศึกษา-ปฐมวัย **ด่วนมาก**

pin locationLocation
pin location

In many provinces

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
online interview iconOnline Interview
สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือเรียนระดับปฐมวัย สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) การเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย(E-Learning) ผลิตคอนเทนต์ ระบบLMS สำหรับเด็กปฐมวัย ประถม และมัธยมศึกษา จัดอบรมและสัมนาสำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศ
Benefits
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - โบนัสประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี
Contacts
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
1518/6-7 ถ.ประชาราษฎร์ 1
Wong Sawang Bang Sue Bangkok 10800
Directions
รถบริการสาธารณะ สาย 64, 97, 117, 203, 543ก
See Map