JobThai
รับสมัครด่วน
Dec 5, 2023

ครูสอนภาษาจีน (ครูประจำและพาร์ทไทม์)

pin locationLocation
pin location

Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
online interview iconOnline Interview
โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรภูมิปัญญาตะวันออก ทั้งดนตรีจีน และวาดภาพพู่กันจีน ได้รับการรับรองวิทยฐานะ จากกระทรวงศึกษาธิ การเปิดทำการครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ห้างสรรพสินค้าเสรีเซ็นเตอร์ (ปัจจุบันคือ ห้างพาราไดส์พาร์ค)เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรก ที่เปิดทำการเรียนการสอนบนห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีส่วนช่วยปลุกกระแสการเรียนภาษาจีน ในประเทศไทยให้เป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบัน โดยผู้ก่อตั้งโรงเรียนเป็นคณะกรรมการร่างหลักสูตรภาษาจีนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับเลือกเป็นผู้บริหารการศึกษาดีเด่น จากสำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบัน OKLS ขยายสาขาออกไปทั่วกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดด้วยระบบแฟรนไชส์ มีสาขารวมทั้งสิ้น 7 สาขา ได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้นำในธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาจีน ที่มีสาขามากที่สุด ด้วยคุณภาพที่ยอดเยี่ยมทั้งด้านหลักสูตรคณาจารย์ ผู้สอน สิ่งแวดล้อม และการบริการ
Benefits
สวัสดิการ(สำหรับครูประจำ) - การอบรมครูใหม่ - สัมมนาครูประจำปี - ประกันสังคม - ทุนการศึกษาภาษาจีน(1 ปี)และทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (3 ปี) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
Contacts
ฝ่ายวิชาการภาษาจีน OKLS
โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS
149 ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์
Sam Sen Nok Huai Khwang Bangkok 10310
LINE ID: @OKLS