รับสมัครด่วน
Sep 15, 2021

หัวหน้าส่วนสัตวบาล ประจำ ฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ (ประเทศเวียดนาม)

pin locationLocation
pin location

Vietnam

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง + ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
- งานจัดการฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ - เตรียมความพร้อมของโรงเรือนและอุปกรณ์ - ตรวจสุขภาพและรักษา - วางแผนการจัดการอาหาร วัคซีน และเวชภัณฑ์ตามโปรแกรม - งานอื่นๆตามมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย-หญิง / อายุ 26-40 ปี
  2. จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ** มีประสบการณ์ทำงานฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ ในเล้าคลอด และ เล้าผสม มาก่อน 3 ปี ขึ้นไป **
  4. สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้
  5. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
  6. * ทางบริษัทมีการเทรนงาน และ เทรนภาษาเวียดนามให้ก่อนเบื้องต้น *
  7. ไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษ
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครด้วยตนเองที่สาขาที่สนใจ - สมัครด้วยตนเองที่ชั้น 12 อาคาร เอส ซี แอสเสท ถ.วิภาวดีรังสิต - สมัครผ่าน E-mail เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์ 1. Resume ประกอบการสมัคร 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ 4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 6. หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนจากที่ทำงานล่าสุด
Contacts
คุณศศิกาญจน์
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. : 089-900-1424
Email : tfg_hr14_271@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-513-9060
Location
ประเทศเวียดนาม
Vietnam
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company