เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร และปศุสัตว์ครบวงจรรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย มีพัฒนาการทางธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ยาวนานกว่า 25 ปี โดยมีบริษัทในเครือกว่า 10 บริษัท มีฟาร์มบริษัทมากกว่า 30 แห่ง และมีฟาร์มร่วมกับเกษตรกรทั่วประเทศ
ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถกว่า 10,000 คน และผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ จากอดีตสู่ปัจจุบัน หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพ เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด เปิดรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
(สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ www.tfg.co.th)
สวัสดิการ
  • - เบี้ยขยัน/เบี้ยเลี้ยง/Incentive
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - ค่ากะงาน
  • - ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ)
  • - รถประจำตำแหน่ง, ค่าโทรศัพท์มือถือ, ค่าน้ำมันรถ (บางตำแหน่ง)
  • - เครื่องแบบพนักงาน
  • - โบนัสประจำปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท)
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ฯลฯ
  • หมายเหตุ :
  • - สำนักงานใหญ่ ทำงานจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
  • - สำนักงานฟาร์ม และส่วนโรงงานต่างจังหวัด หยุดอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 วัน
30 ตำแหน่ง
ดูตำแหน่งงานทั้งหมด
ติดต่อ
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1010 อาคาร เอส ซี แอสเสท ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต
Chatuchak Chatuchak Bangkok 10900
เว็บไซต์: www.tfg.co.th
วิธีการเดินทาง
  • นั่งรถประจำทาง ขสมก. สาย 29, 52, 69, 134, 187, 191, 504, 510
ใช้งานแผนที่