JobThai
Mar 1, 2024

พนักงานวางแผนและสถิติ(ปฏิบัติงาน จ.สมุทรปราการ)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Phra Samut Chedi, Samut Prakan

salary iconเงินเดือน
salary icon17,000 บาท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
Job Descriptions
งานวางแผนการผลิตอาหาร 1.1 สรุปข้อมูล (Order ) ความต้องการสินค้าเพื่อนำมาใช้ในการประมาณการยอดการผลิต1.2 ประมาณการยอดการผลิตอาหารของกลุ่มอาหารสัตว์บก สัตว์น้ำ และ อาหารกุ้ง 1.3 ส่งยอดประมาณการผลิตให้กับฝ่ายผลิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.4 สรุปข้อมูลยอดประมาณการผลิต เทียบกับยอดผลิตจริง 1.5 สรุปข้อมูลเพื่อทบทวน Min/Max ของสินค้าสำเร็จรูปแต่ละเบอร์แบรนด์ 2.งานวางแผนการจ่ายสินค้าสำเร็จรูป 2.1 ดำเนินการจองสินค้า (Reserve ) ให้กับลูกค้าที่มาติดต่อธุรการขาย , ลูกค้าที่จัดส่งโดยรถบริษัท และ ลูกค้าที่จัดส่งโดยรถกระบะ 2.2 ส่งข้อมูลเบอร์แบรนด์สินค้าที่ไม่สามารถจองให้กับลูกค้าที่มาติดต่อธุรการขายได้ให้กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 2.3 ดำเนินการสั่งถ่ายเปลี่ยนสินค้า กรณีที่ - ผลิตสินค้าไม่ทันตามแผน - Order ที่ลูกค้าเปิดมาไม่มีแผนการผลิต - ต้องการระบายสินค้า 2.4 สรุปสถานการณ์รายงานรถคงค้างประจำวัน 2.5 สรุปข้อมูลรายงานการบริการจ่ายสินค้าประจำวัน 2.6 สรุปข้อมูลสถิติการจ่ายสินค้าแต่ละเบอร์แบรนด์ เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดประมาณการผลิตในแต่ะละสัปดาห์ 3. การกำหนดค่าควบคุมการสั่งซื้อ Part สโตร์อะไหล่ 3.1 จัดกลุ่มข้อมูลของวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อแบ่งประเภทตามยอดการใช้ 3.3 ประสานงานหน่วยงานจัดซื้อเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการคำนวณ - ข้อจำกัดในการสั่งซื้อ - Lead Time ในการสั่งซื้อ - ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ 3.4 คำนวณข้อมูลเพื่อใช้ในการควบคุมการสั่งซื้อ Part สโตร์อะไหล่ - Safety Stock - ROP (Reorder Point) - Lot Size ในการสั่งซื้อ 3.5 บันทึกข้อมูล Safety Stock, ROP (Reorder Point), Lot Size ในการสั่งซื้อที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ลงในระบบ ERP และกำหนดช่วงเวลาในการ Run ข้อมูล 3. 6 กำหนดตารางการ RUN ข้อมูลในระบบ ERP เพื่อเปิด PR สั่งซื้อสินค้าอัตโนมัติ 3.7 ทบทวนข้อมูลหลังจากใช้ระบบประมวลผลเพื่อการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง 4. TPM ดำเนินกิจกรรรม TPM ตาม Step ที่กำหนดไว้ 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
Qualifications
  1. เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 21-25 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหาร การจัดการโลจิสติกส์
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
  4. มีทักษะด้านการประสานงาน
  5. มีความมละเอียดรอบคอบ
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
How to apply
1. ติดต่อสมัครด้วยตนเองที่บริษัท 2. ส่งข้อมูลมาที่ E-mail Address ของบริษัท 3. สมัครผ่าน JobThai 4. สมัครผ่าน https://career.gfpt.co.th
Contacts
คุณนิพนธ์ ธงภูเขียว
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
266 ม.11 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
Tel. : 02-473-7800 ต่อ 7852, 7856
Email : gfpt_255@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-473-8383
LINE ID: ktfood1
Location
https://career.gfpt.co.th/Default.aspx?ReturnUrl=%2f
Nai Khlong Bang Pla Kot Phra Samut Chedi Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer