JobThai
รับสมัครด่วน
Nov 29, 2023

หัวหน้าวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ (โรงงานนม)

pin locationLocation
pin location

Pak Chong, Nakhon Ratchasima

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- คิดค้น ออกแบบ ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์(นมวัว) - ร่วมกับทีมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพของบริษัท รวมถึงศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ - ประสานฝ่ายจัดซื้อ เพื่อคำนวณต้นทุน จัดทำสูตรและเขียนเป็นคู่มือผลิต - ติดต่อประสานสานงานกับ Supplier เพื่อหาวัตถุดิบที่เหมาะสมในการพัฒนาสินค้าใหม่ - บริหารจัดการดูแลรับผิดชอบการค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - วางแผนวิจัยและพัฒนาตามนโยบายหรือทิศทางของบริษัทและอนุมัติการทดลองที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ - วิจัยและทดลองเพื่อพัฒนาสูตรอาหารและทดสอบ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ - จัดทำสูตรการผลิต ,มาตรฐานวัตถุดิบ ,บรรจุภัณฑ์ - รายงานผลการทดลองและสรุปผลการทดลองให้ผู้บริหารทราบ - ควบคุมดูแลวางแผนงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา - งานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 28-40 ปี
  2. การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ,Food science หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านR&D ในธุรกิจอาหาร อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป หรือเกี่ยวกับนมวัว (พิจารณาเป็นพิเศษ)
  4. มีความรู้ความเข้าใจในระบบมาตรฐาน GMP / HACCP
  5. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
How to apply
- สมัครด้วยตนเองที่ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่อง - สมัครผ่าน JobThai - ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย (บริษัทจะพิจารณาและเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด หรือใกล้เคียงเท่านั้น)
Contacts
คุณพิมพ์ใจ, คุณหน่อย
กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง
169 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ
Nong Nam Daeng Pak Chong Nakhon Ratchasima 30450
Tel. : 087-716-6803
Email : farmchokchai_141@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 044-935-508
LINE ID: Noiy23
Location
ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)
Nong Nam Daeng Pak Chong Nakhon Ratchasima
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.