กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ดำเนินธุรกิจการเกษตรด้านปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมบริการ โดยมีบริษัทในเครือกว่า 7 บริษัท ประกอบธุรกิจฟาร์มโคนมแบบครบวงจร ผลิตน้ำนมดิบ ผลิตอาหารสัตว์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สถานที่พักและอบรมสัมมนา ผลิตภัณฑ์นม ตรา อืมม!..มิลค์ และภัตตาคารโชคชัยสเต็กเฮ้าส์
กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นแหล่งประสบการณ์และการเรียนรู้ในระดับประเทศ กำลังต้องการบุคลากรที่ต้องการความท้าทาย มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อร่วมเสริมสร้างศักยภาพทีมงาน รองรับการขยายธุรกิจและเพื่ออนาคตของท่าน
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 • - บ้านพักพนักงานพร้อม Wifi-Internet
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - เบี้ยเลี้ยง (กรณีปฏบัติงานนอกสถานที่)
 • - เงินรางวัลประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - การฝึกอบรมสัมมนา
 • - งานเลี้ยงประจำปี
 • - กิจกรรมกีฬาภายใน
 • - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • - ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • - รถรับส่งนักเรียน
 • - สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
 • - ห้องพยาบาล+รถพยาบาล
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง
169 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ
Nong Nam Daeng Pak Chong Nakhon Ratchasima 30450
เว็บไซต์: www.farmchokchai.com
ใช้งานแผนที่