JobThai
Jun 18, 2024

!วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง (ประจำภาคใต้ : ชุมพร,สุราษฎร์ธานี)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Surat Thani

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
สมัครงาน
Job Descriptions
- ร่วมในการเคลียร์ไซส์ วัดพื้นที่ร้านสาขาที่จะทำการออกแบบก่อสร้างและตกแต่งร้าน เพื่อให้ได้แบบออกมาสมบูรณ์ที่สุด (ตามมาตรฐานการออกแบบร้าน) ไม่มีงานเพิ่ม(ลด)ในส่วนที่ควบคุมได้ - ดำเนินการเคลียร์ไซต์ วัดพื้นที่และร่างโครงสร้าง เพื่อส่งมอบให้กับฝ่ายจัดทำแบบ เพื่อจัดทำแบบชุดใหญ่, ทำการตรวจสอบแบบ จัดทำแผนก่อสร้าง ติดตามงานทุกขั้นตอน และกำกับดูแลก่อสร้าง จนสามารถส่งมอบร้านสาขาได้ - จัดทำเอกสารระหว่างการควบคุมงาน เช่น รายงานประจำวัน แบบฟอร์มตรวจงานระหว่างก่อสร้าง จัดทำเอกสารงาน เพิ่ม(ลด) ใบสั่งแก้ไขเร่งรัดงาน ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการทำงานของสำนักพัฒนาร้านสาขา - ประสานงานแก้ไขปัญหาหน้างาน ทั้งทางด้านเทคนิค และการจัดการกับหน่วยงานภายใน และภายนอกเพื่อให้ร้านเปิดได้ตามเป้าหมายและแผนงานก่อสร้างที่กำหนด - ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพงาน และปริมาณงานก่อสร้างตกแต่งร้านของผู้รับเหมา (Contractor) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเวลาที่กำหนดให้ใน KPI - ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับมอบงาน พร้อมทั้งจัดทำเอกสาร การตรวจรับ-ส่งมอบงานร้านสาขาตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในคู่มือขั้นตอนและวิธีการตรวจรับมอบงาน รวมทั้งจัดทำเอกสารประเมินคุณภาพงานผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้ขายอุปกรณ์ - ดำเนินการประสานงานนัดหมาย ติดตั้งและตรวจสอบ อุปกรณ์การขายจากผู้ขาย (Supplier) ให้สอดคล้องกับกำหนดการเปิดร้าน ตรวจรับมอบงานและส่งมอบร้านคุณภาพให้กับฝ่ายปฏิบัติการ - ดำเนินการตรวจสอบงานค้ำประกันของผู้รับเหมาต่างๆและงานซ่อมในประกันผลงานของผู้รับเหมาและงานซ่อมเกินประกัน 1 ปี เพื่อไม่ให้กระทบต่อการขายของร้านสาขา - ให้คำปรึกษาทั้งทางด้านเทคนิค และด้านการจัดการแก่ทีมงานในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาหน้างานต่างๆให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนงานก่อสร้างตกแต่งร้านสาขานั้นๆ - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Qualifications
 1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 2. เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 3. มีประสบการณ์ ในการควบคุมงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องในงานได้ในระดับดี
 5. มีความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน , ด้านกฎหมายก่อสร้างความคุมอาคาร ฯลฯ
 6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ดูแลพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 7. **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website : http://job.cpall.co.th/ หรือส่ง Resume สมัครงานที่ E-mail :sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)
How to apply
 • สมัครผ่าน www.cpall.co.th
 • สมัครผ่าน jobthai (Click Apply Now) http://job.cpall.co.th เอกสารที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาวุฒิการศึกษา 4.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากเคยเปลี่ยนชื่อ-สกุล) 5.รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้วครึ่ง
 • Contacts
  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) / CP ALL PLC.
  Email : cpall_407@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  Surat Thani
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
  Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
  THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
  JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
  Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer