รับสมัครด่วน
Mar 26, 2020

Building Manager

pin locationLocation
pin location

Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
 • •ดูแลและแก้ไขปัญหาของผู้พักอาศัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • •รับข้อคิดเห็นต่างๆ จากเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมประจำเดือน
 • •ตรวจสอบดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
 • •กำกับดูแลการดำเนินงานประจำวันของการบริหารจัดการอาคารชุด
 • •ตรวจสอบการซ่อมบำรุงระบบต่างๆ การรับประกันผลงานของระบบต่างๆ ระยะเวลาของสัญญาจ้างต่างๆ ตรวจสอบบันทึกข้อมูลต่างๆ ในอาคารชุด
 • •ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทคู่สัญญาให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาและตามแผนงานที่วางไว้
 • •ควบคุมดูแลให้เจ้าของห้องชุดและผู้พักอาศัยปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของอาคารชุด
 • •ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภคเจ้าของห้องชุด ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง
 • •จัดเตรียมสัญญาว่าจ้างต่างๆ เตรียมวาระการประชุมและจัดประชุมต่างๆ ติดตามให้เกิดผลตามมติที่ประชุม
 • •ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ของอาคารให้เป็นไปตามงบประมาณ
 • •ประชุมร่วมกับพนักงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
 • •กำหนดแผนงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายรวมถึงให้สอดคล้องกับเทศกาลต่างๆ เช่นการซ้อมอพยบหนีไฟ เป็นต้น
 • •ตรวจสอบควบคุมการตกแต่งภายในห้องชุด
 • •จัดทำรายงานประจำเดือน
 • •เข้าร่วมประชุมและจัดให้มีการบันทึกการประชุมต่างๆ ในหน่วยงาน
 • •ควบดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและเอกสารสำคัญต่างๆ ของอาคารชุด
Qualifications
 1. เพศชาย เพศหญิง อายุ 30 - 40 ปี สัญชาติไทย
 2. วุฒิปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในตำแหน่งผู้จัดการอาคาร หรือระดับผู้จัดการในงานด้านการบริการ
 5. มีความรู้ พ.ร.บ.อาคารชุดเป็นอย่างดี
 6. สามารถปฏิบัติงานได้ 6 วัน/สัปดาห์ (วันหยุดตามตารางปฏิบัติงาน)
 7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้และสามรถปฏิบัติงานกะกลางคืนได้
 8. พร้อมเริ่มงานทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
 • สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
 • ส่งใบสมัครเข้ามาทางอีเมล
 • โทรเข้ามาสอบถามตำแหน่งงานตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
65/192 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ชั้น 23 ถนนพระราม 9
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310
Tel. : 02-643-8223 ต่อ 128 ,133,120
Email : knightfrank_06@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-643-8224
Location
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระราม3/ห้วยขวาง
Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.