บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศอังกฤษที่มีเครือข่ายทั่วโลก มีสำนักงานอยู่ 411แห่ง ใน 59 ประเทศทั่วโลก มีทีมงานทั่วโลกจำนวน 14,000 ท่าน สำนักงานเราเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การวิเคราะห์ การประเมินความเป็นไปได้ทางการตลาด บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ สำหรับไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเรามีทีมงานระดับมืออาชีพมากด้วยประสบการณ์ร่วม 500 ท่าน ประจำทั้งสำนักงานกรุงเทพฯ และสำนักงานภูเก็ต
Benefits
1. ปรับเงินเดือนประจำปี 2.โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. ประกันสังคม 5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ลาพักผ่อน) 6. ค่าล่วงเวลา 7. ประกันสุขภาพ AIA 8. ประกันอุบัติเหตุ AIA 9. เครื่องแบบพนักงาน 10. วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน 11.เงินช่วยเหลืองานศพ(พนักงานและครอบครัว) 12.สวัสดิการลาอุปสมบท
10 Positions
Contacts
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
65/192 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ชั้น 23 ถนนพระราม 9
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310
Directions
ชั้นที่22 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ถนนพระราม9 กรณีเดินทางด้วย MRT ลงที่สถานีพระราม9 ออกทางออกที่3 อาคารฯ จะอยู่ห่างจากเซ็นทรัลพระราม9 ประมาณ 300 เมตร
See Map